Verensokerin mittaus (CGM) ilman diabetestä – Onko hyötyä, miksi ja miten?

Kriittinen arvioni asiasta Glukoosimittarit (jatkossa CGM = Continuous glucose monitor) "ei-diabeetikoille" ovat maailmalla kovassa nosteessa ja hiljalleen näitä alkaa rantautumaan myös Suomeen. Onko kyseessä vain uusi ohimenevä trendi vai voiko mittareilla oikeasti edistää terveellisempiä elämäntapoja? Olen seurannut keskustelua asian tiimoilta jo hyvän tovin ja haluan antaa oman näkemykseni - voiko ei-diabeetikko hyötyä jatkuvasta glukoosimittauksesta? Tätä…

Blood glucose monitoring (CGM) for non-diabetics – Is it useful? Why and how?

My Critical Review Glucose monitors (hereinafter CGM = Continuous glucose monitor) for “non-diabetics” are on the rise and are slowly starting to land in Finland as well. Is this just a new passing trend or can the indicators really promote a healthier lifestyle? I’ve been following the discussion for a while now and I want to give…